Moving Back To Sweden Earlier Than Expected…

In English further down!

Hej på er! Jag vet att det i princip varit helt dött här på bloggen ett tag nu, och ja, det finns anledning till det. Jag kom hit till USA i mitten av September 2018 och skulle tekniskt sett stanna här och jobba som au pair i 12 månader, tills September detta året. Men så kommer det inte att bli i mitt fall… Varför det? Jo, därför att jag bestämt mig för att AVBRYTA mitt år som au pair här i USA.

I december, efter att ha bott och jobbat här i 3 månader, kände jag att detta inte riktigt var något för mig. Kort och gott är jag väldigt uttråkad och understimulerad med detta jobbet och jag kände väl någonstans att jag inte har lust att stanna kvar här och jobba som au pair ”bara för att” och ”stanna och fullfölja året”. Vid det laget hade jag hela 9 månader kvar innan mitt år tekniskt sett skulle vara slut. Och att stanna kvar och inte trivas med det jag gör under så lång tid, det kunde jag inte göra mot mig själv. Det känns som jag slösar min tid på något jag ändå inte vill hålla på med och då kändes beslutet om att avbryta och åka hem helt rätt. Då åker jag hellre hem till Sverige och hittar på saker jag faktiskt vill ägna min tid åt!

Så när kommer jag hem? Jo, jag kommer hem 6 månader tidigare än planerat, nämligen i mars! Efter att jag kommit tillbaka till USA i början på januari, ifrån att ha varit hemma i Sverige under julen, berättade jag hur jag kände för min värdfamilj och som tur var var de väldigt förstående och tog det väldigt bra. Vilket var en stor lättnad för mig då jag var mest orolig över att berätta för familjen att jag ville åka hem och hur dem skulle reagera, men som sagt, de tog de väldigt bra. Några dagar senare hade vi ett så kallat ”exit meeting” tillsammans med vår area director och efter det började min värdfamilj leta efter en ny au pair. När jag berättade för min värdfamilj att jag kände att au pair jobbet inte var något för mig och att jag ville åka hem till Sverige, sa jag även till dem att jag såklart stannar tills dem hittat en ny au pair, för att göra de enklare för dem.

Vi bestämde på mötet att min sista arbetsdag skulle bli torsdagen den 7:e mars. I skrivande stund är det onsdagen den 13:e februari (bara 5 dagar från min födelsedag hihi) kl 02, vilket betyder att det endast är 22 dagar kvar tills jag är klar här och redo att åka hem till Sverige igen!! Det känns OTROLIGT bra och jag har vetat sen första stund att detta är rätt beslut. Jag är lättad och det ska bli väldigt skönt att komma hem. Min pappa råkar vara i USA med jobbet under början på mars, så vi fixade helt enkelt så att vi åker hem till Sverige tillsammans. Dock var det några dagars skillnad mellan mitt slutdatum på jobbet här och det datum han skulle åka hem. Men då pratade jag med Lynn (som är min värdmamma i Pennsylvania från mitt utbytesår för tre år sedan, som nu är som min andra familj) och vi bestämde att jag skulle spendera den helgen med henne. Så fredagen den 8:e mars kommer Lynn och hämtar mig så kör vi till Mechanicsburg, PA och där spenderar jag helgen. Sedan på söndagen den 10:e mars kör hon mig till Washington Dulles International Airport där jag ska ta flyget hem till Sverige.

Även fast au pair jobbet visade sig inte vara det ultimata för mig är jag fortfarande väldigt glad över att jag tog chansen att åka iväg. För det är inte förrän du testat som du faktiskt vet. Detta har varit ett äventyr och jag är sååå tacksam över alla fantastiska människor jag fått träffa under dessa 6 månaderna och allting jag fått möjligheten att uppleva. Detta äventyret må snart vara över för mig, men jag är säker på att många fler väntar runt hörnet. Måndagen den 11:e mars kl 09:05 landar jag HEMMA I SVERIGE igen och åh vad jag längtar. Jag längtar så mycket. 26 dagar kvar. Snart är jag hemma igen kära vänner och familj. I am coming for you <3

// Hi everyone! I know it’s been a long time since I updated the blog and there is a reason for that. I came to the US in the middle of September 2018 and should technically have stayed here and worked as an au pair for 12 months, until September this year. But that’s not what’s going to happen for me… Why? Because I have decided to break off my year as an au pair here in the states.

In December, after I had lived and worked here for 3 months, I felt like this wasn’t really for me. Simply said I am very bored and under stimulated with this job and I just didn’t feel like I wanted to stay here and work as an au pair “just to stay” or “stay to finish the year”. At that time I had 9 whole months left before my year would technically be over. And to stay here and do something I don’t wanna do for such a long time, I just couldn’t see myself doing it. I feel like I am wasting my time on something I don’t even wanna be doing, which made the decision about leaving definitely feel like the right one. Then, I’d rather go home to Sweden and do something I actually want to spend my time doing!

So when am I coming home? I am coming home 6 months earlier than planned, in March! After coming back here to the US in the beginning of January, after being home in Sweden over Christmas, I told my host family about how I was feeling about everything and fortunately they were very understanding and took it really well. Which was a huge relief for me because I had been the most worried about telling them that I wanted to go home and how they would react, but like I said, they took it really well. A couple of days later we had a so called “exit meeting” together with our area director and after that my host family started looking for a new au pair. When I told my host family that I didn’t feel like the au pair job was for me and that I wanted to go back home to Sweden, I also told them that of course I was going to stay until they found a new au pair, to make things easier for them.

We decided at the meeting that my last day of work would be on Thursday March 7th. When I’m writing this it’s Wednesday February 13th (only 5 days away from my birthday hihi) around 2 am, which means there are only 22 more days until I’m done here and ready to go back home to Sweden again!! It feels INCREDIBLY good and I’ve known since the beginning that this is the right decision. I am relieved and it’s gonna be really nice to come back home. My dad happens to be in the US with his work in the beginning of March, so we made sure that we could fly home to Sweden together. But there were a couple of days difference between the date of my last day and the date he was going to fly home. But then I talked to Lynn (who is my host mom in Pennsylvania from my exchange year three years ago, that are now like my second family) and we decided that I was going to spend that weekend with her. So on Friday March 8th Lynn will pick me up and we will drive to Mechanicsburg, PA and I’ll spend the weekend there. Then on Sunday March 10th she will drive me to Washington Dulles International Airport where I will take the flight back home to Sweden.

Even though the au pair job ended up not being for me, I am still very happy I took the chance to come here. Because it’s not until you’ve tried something, that you really know. This has been an adventure and I am sooo grateful for all the amazing people that I’ve had the pleasure to meet during these 6 months and everything that I’ve had the opportunity to experience. This adventure might soon be over for me, but I’m sure there are many more waiting around the corner. Monday March 11th 9:05 AM I am back in Sweden again and I am really looking forward to it. I really really am. 26 days left. Soon I’ll be home again dear family and friends. I am coming for you <3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *