Am I Going Back To Sweden?

Hej igen!

I slutet av förra inlägget skrev jag ju att det hade hänt något stort. Och ja det har det. Jag ska försöka göra en lång historia kort, såhär ligger det till. Ända sedan jag kom hit till Minnesota har jag känt att jag inte riktigt klickat med min värdfamilj som jag bor hos. De känns inte som samma personer som jag intervjuade för 3 månader sedan hemma i Sverige. Missförstå mig inte, de är väldigt snälla och har välkomnat mig väl in i deras hem, men vi är väldigt olika på många olika plan och vi klickar bara inte riktigt.  Så efter att ha haft ett familjemöte med min Area Director så kom jag och min värdfamilj överens om att vi båda tyckte att ingen av oss riktigt var någon jättebra matchning för varandra.

Vad händer då? Jo, som au pair går man då in i REMATCH. Detta betyder att jag har 14 dagar på mig att hitta en ny värdfamilj. Rematchprocessen går till likadant som den första matchningsprocessen. Jag har en profil på AuPairCares hemsida som värdfamiljer kan gå in och titta på och om de skulle bli intresserade av att prata med mig så skickar de en förfrågan om en intervju. Jag kan läsa lite om dem på deras profil och om jag då tror att vi skulle kunna vara en bra matchning så accepterar jag deras förfrågan om intervju och så bokar vi in en tid för att Skypea. Om jag inte skulle hitta en ny värdfamilj under dessa två veckorna så funkar det som så att mitt au pair program avslutas och jag behöver åka hem till Sverige igen. Det är en gamble, jag vet, men både jag och min värdfamilj tyckte detta var bästa lösningen för båda parter. Bättre att de hittar en au pair som passar bättre in i deras hushåll och att jag hittar en värdfamilj som jag trivs bättre hos! Det är faktiskt väldigt vanligt med rematch, något som bör påpekas. :)

Idag är det tisdag den 13:e november och jag gick in i rematchprocessen den 1:a november, vilket innebär att jag är inne på min 13:e dag av mina 14.  Jag har fått intervjuförfrågningar från familjer som bor i bland annat Florida, Washington State, New Jersey, New York, North Carolina, Georgia, Virginia, New Hampshire och Kalifornien. Det är såklart en stressig två-veckors period då man inte vet om man kommer hitta en ny familj eller om man i värsta fall kommer behöva åka tillbaka hem till Sverige. Men med tanke på att jag ändå haft så många familjer som vart intresserade så är jag inte så orolig över att behöva åka tillbaka hem, utan mer stressad över att välja rätt familj. Man vill ju inte gärna gå in i rematch en andra gång… Men jag är trots allt glad över att ha gått in i rematch och ser det som en möjlighet att få en nystart någon annanstans och chans till ett riktigt bra år som au pair!

Under hela denna perioden har jag intervjuat intresserade familjer och nu när jag vart au pair i nästan två månader vet jag lite mer vad jag letar efter hos en värdfamilj, vilket gör matchningsprocessen lite enklare. Klockan tickar dock och jag har inte så lång tid kvar på mig att hitta en ny värdfamilj, så snart måste jag bestämma mig för vilken jag ska matcha med. Då är nu frågan;

Vart i USA ska jag flytta?

/Hello again!

At the end of my last post I told you guys that something major had happened. And yes, it’s true. I’m going to try to cut a long story short, okay here we go. Ever since I first came here to Minnesota I haven’t really felt that connection with my host family who I am living with. They don’t feel like the same people that I interviewed 3 months ago back in Sweden. Don’t get me wrong, they are very nice and have been very welcoming, but we are very different in a lot of ways and we just don’t really connect. So after having a family meeting with my Area Director, me and my host family together decided that we both thought neither of us were such a great match for each other.

What happens then? As an au pair you go into something called REMATCH. This means that I have 14 days to find a new host family. The rematch process works the same as the first matching process. I have a profile on AuPairCare’s website that host family click on and look at and if they were to get interested in talking more with me, they would send me an interview request. I can then read a little bit about them on their profile and if I think we could potentially be a good match I accept their interview request and we schedule a Skype meeting. If I don’t find a new family within these two weeks, my au pair program automatically cancels and I would need to go back to Sweden. It is a gamble, I know, but both me and my host family thought this was the best option for all of us. It’s better that they find an au pair who is better suited in their household and that I find a host family that I connect better with! It is actually very common with rematch, just thought I would mention that. :)

Today it is Tuesday November 13th and I went into the rematch process on November 1st, which means that I am on day 13 out of 14. I have gotten interview requests from families living in Florida, Washington State, New Jersey, New York, North Carolina. Georgia, Virginia, New Hampshire and California. Of course, it is a stressful two-week period were you don’t know whether you’re going to find a new host family or in worst case scenario having to go back home to Sweden. But because of the fact that I have had a lot of interested families I am not so worried about having to go back home, I’m more stressed about choosing the right family. I mean, I wouldn’t want to go into rematch a second time… But after all I am pretty happy about the fact that I am now in rematch and I see it as a possibility to get a fresh start somewhere else and a chance for a really great year as an au pair!

During this whole rematch period I have been interviewing families that have been interested and now that I have been an au pair for almost two months, I know a little bit more about what I am looking for in a host family, which makes the matching process a little bit easier. The clock is ticking though and I don’t have much time left to find a family, which means that very soon I have to decide which one I am going to match with. Now the question is;

Where in the US am I moving?

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *